Шпори з історії - Держави і права України

104. Характерні ознаки радянського кримінального законодавства в Україні в 1917-1935 рр.

Основою політики більшовицької партії була репресія.

Одним з перших нормативних актів з кримінального права був декрет «про дострокове звільнення». В 1920 р. були офіційно введені в дію «Керівні начала з кримінального права РСФРР»

Цей нормативний акт став першою спробою узагальнення практики діяльності судів і трибуналів.

Слід вказати таких анти правових інститутів, як кримінальна відповідальність за принципом кругової поруки та заручництво.До кримінальної відповідальності притягувались, наприклад, частина населення того міста,де були знищені продовольчі склади.

Основою радянської кримінальної політики була, перш за все, боротьба з контреволюційними злочинами і бандитизмом.

Кримінальне законодавство зазнавало постійних змін і поправок.