Шпори з історії - Держави і права України

103. Реформи в імперії Габсбургів у другій половині 19 ст., їх зміст і вплив на українські землі.

Революційні події 1848 року, які призвели до тимчасового падіння абсолютизму в Австрії, визвали зміни і на західноукраїнських землях. Був проголошений закон про ліквідацію кріпацтва і феодальних повинностей селян.

Аграрна реформа 1848 р. відкрила шлях до розвитку капіталістичних відносин у сільському господарстві. Але намагання укр. поміщиків саботувати закон про відміну кріпацтва визвали обурення населення. У Львові була створена перша українська політична організація – Головна Руська рада, яка стала офіційним представником українського населення Галичини.

Програма Головної Руської ради була обмежена. Вона зводилась до вимоги культурно-національної автономії українського населення Галичини.

В квітні 1848 р. була прийнята перша австрійська конституція,яка проголошувала деякі буржуазно-демократичні права і свободи громадян. Вона закріпляла створення централізованої держави,в якій влада зосереджувалась в руках імператора.

Загалом,західноукраїнські землі знаходилися в колоніальному становищі, були сільськогосподарським додатком до Австо-Угорської імперії.