Шпори з історії - Держави і права України

1.Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е. з погляду державності вважалися містами-державами?

Колонізація Північного Причорноморя була частиною так званої Великої грецької колонізації VIII-VI ст.до н.е. Греки-завойовники північнопричорноморських поселень були малозаможними та безземельними землеробами.Грецька колонізація мала переважно аграрний характер. Найдавніше поселення–на Березанському півострові. Інші міста – колонії (Ольвія, Феодосія, Пантикапей, Керкінтіда, Тіра, Херсонес) Колонії, як і метрополії, були рабовласницькими полісами, але політично від неих не залежали, в цьому і виражалась їх державність. Вони підтримували з метрополіями соц-економічні стосунки, укладаючи угоди в торгівлі,надавали громадянам рівні права,мали з ними єдині культи й літочислення. Грецькі міста також мали розвинену економіку, ремісниче виробництво,землеробство,рибальство. Торгівельні стосунки з кочівниками та місцевими племенами відбувалися на обмінній основі, мали високу культуру.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст