Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ VІ.ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

2 млн. років тому - поява первісних людей на Землі.

1 млн. років тому - поява первісних людей на території України.

IV-III тис. до н. е. - розселення племен трипільської культури на території України.

ІХ-VII ст. до н. е. - розселення кіммерійців між Дністром і Доном, а також на Кримському та Таманському півостровах.

VII-III ст. до н. е. - панування скіфів на території Північного Причорномор’я.

VII-VI ст. до н. е. - грецька колонізація Північного Причорномор’я.

І-ІІ ст. - перші згадки про слов’ян у творах римських вчених - Плінія Старшого, Тацита, Птоломея.

IV-VII ст. - формування перших східнослов’янських політичних обєднань - союзів племен.

VIII-IX ст. - утворення праукраїнської держави Руська земля з центром у Києві. 860-866 - походи князя Аскольда на Константинополь.

882 - вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом.

882-912 - правління Олега на Русі.

911 - укладення договору між Руссю і Візантією.

912-945 - князювання Ігоря.

945-964 - регентство княгині Ольги.

964-972 - князювання Святослава.

980-1015 - князювання Володимира Великого.

988 - запровадження християнства в Київській Русі.

1019-1054 - князювання Ярослава Мудрого.

1037 - спорудження в Києві Софійського собору.

1097 - князівський з’їзд у Любечі.

1113 - укладення монахом Нестором першої редакції літописного видання - «Повісті минулих літ».

1113-1125 - князювання Володимира Мономаха.

1187 - перша літописна згадка назви «Україна» щодо земель Південної Київщини та Переяславщини.

1119 - об’єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицької і Волинської земель і утворення Г алицько-Волинського князівства.

1223 - поразка руських дружин і половецького війська в битві на р. Калці.

1237-1240 - монгольська навала на Русь.

1238 - перемога військ Данила Галицького над німецькими лицарями- хрестоносцями під Дорогочином.

1350-1352 - боротьба польсько-угорської коаліції з Литовським князівством за Волинські землі.

1362 - перемога литовського війська над золотоординськими збройними формуваннями. Остаточна інкорпорація до Литовського князівства Київщини, Переяславщини, Волині та Поділля.

1385 - Кревська унія між Литвою та Польщею.

1387 - остаточне приєднання Г аличини до Польського королівства.

1410 - поразка Тевтонського ордена від об’єднаного війська поляків, литовців, українців та білорусів під Грюнвальдом.

1413 - городельська унія між Литвою та Польщею.

1449 - утворення Кримського ханства.

1480 - повалення золотоординського іга на Русі.

1529 - перший Литовський статут.

1554-1556 - спорудження Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця оборонного замка-фортеці. Заснування Січі.

1566 - другий Литовський статут.

1569 - Люблінська унія між Литвою та Польщею Утворення федеративної польсько-литовської держави - Речі Посполитої. Перехід під владу Польщі Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, а також Підляшшя.

1572 - універсал польського короля Сигізмунда ІІ Августа про утворення найманого козацького війська.

1572 - видання у Львові друкарнею Івана Федорова першої друкованої в українських землях книги «Апостол».

1588 - Третій Литовський статут.

1591-1593 - козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського.

1594-1596 - козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка.

1596 - Берестейська унія.

1616 - похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу, визволення невільників.

1621 - битва польсько-козацького війська з турецьким під Хотином.

1625-1638 - хвиля козацько-селянських повстань під проводом М. Жмайла, Т. Трясила, І. Сулими, П. Бута, Д. Гуні, Я. Остряниці.

1648-1676 - українська національна революція.

1648 - перемоги козацького війська на чолі з Б. Хмельницьким над поляками під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями.

1649 - розгром польського війська в битві під Зборовом. Зборівська мирна угода.

1651 - поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір.

1652 - розгром польського війська в битві під Батогом.

1653 - перемога українського війська на чолі з І. Богуном над польсько- шляхетською армією під Монастирищем. Рішення Земського собору про прийняття Війська Запорозького під протекторат Московського царя.

1654 8 січня - Переяславська рада.

1654 березень - «Березневі статті».

1657 - смерть Б. Хмельницького.

1657-1659 - гетьманування І. Виговського.

1658 - Г адяцький договір.

1659 - розгром московських військ під Конотопом збройними формуваннями під керівництвом І. Виговського.

1659-1663 - гетьманування Ю. Хмельницького.

1659 - «Переяславські статті» Ю. Хмельницького.

1660 - Слободищенський трактат.

1661 - заснування університету у Львові.

1663 - «Чорна рада» у Ніжині.

1663-1668 - гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні.

1663-1665 - гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні.

1665 - Московські статті. Обмеження територіально-адміністративної автономії Лівобережної України.

1665-1676 - гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні.

1667 - Андрусівське перемир’я між Російською державою та Річчю Посполитою. 1668-1672 - гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні.

1669 - «Глухівські статті».

1672-1687 - гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні.

1674 - перше видання «Синопсису» (Київ).

1676-1681 - гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережжі.

1677-1681 - Московсько-Турецька війна за Правобережну Україну.

1681 - Бахчисарайський мирний договір між Росією, Туреччиною та Кримським ханством.

1686 - «Трактат про Вічний мир» між Росією та Польщею.

1687-1708 - гетьманування І. Мазепи.

1708-1722 - гетьманування І. Скоропадського.

1709, червень - Полтавська битва.

1710 - обрання гетьманом в еміграції П. Орлика, Бендерська Конституція.

1714 - перша згадка в джерелах про гайдамаків.

1722-1727 - діяльність першої Малоросійської колегії.

1722-1723 - гетьманування П. Полуботка.

1727-1734 - гетьманування Д. Апостола.

1727 - «Решительные пункты» (документ, що регулював відносини Г етьманщини з Росією).

1734-1750 - діяльність Правління Г етьманського Уряду.

1750-1764 - гетьманування К. Розумовського.

1764 - зосередження повноти влади в Україні в руках Другої Малоросійської колегії.

1768 - початок Коліївщини на Правобережній Україні.

1772 - перший поділ Польщі. Приєднання до Росії Східної Білорусії, а Галичини до Австрії.

1775 - ліквідація царським самодержавством Запорозької Січі.

1781 - ліквідація полкової системи на Гетьманщині, утворення натомість намісництв за російським зразком.

1783 - царський маніфест про приєднання до Російської держави Кримського ханства; - царський указ про закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні.

1785 - «Жалувана грамота дворянству» Катерини ІІ, згідно з якою українська старшина зрівнювалась у правах з російським дворянством.

1793 - другий поділ Польщі. До Росії відійшли Київщина, Східна Волинь, Поділля, Брацлавщина.

1795 - третій поділ Польщі. Росія включила до свого складу Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву і Курляндію.

1798 - видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди».

1803 - царський указ про «вільних хліборобів», згідно з яким поміщики за власним бажанням могли відпускати кріпосних селян на волю й давати їм земельні наділи.

1805 - відкриття Харківського університету.

1812 червень - початок агресії Наполеона проти Росії.

1812-1835 - антикріпосницькі виступи селян на Поділлі під проводом У. Кармелюка.

1818-1821 - діяльність таємної організації «Союз благоденства», «побічні управи» якого діяли в Кишиневі, Тульчині, Полтаві тощо.

1820 - заснування в Ніжині Гімназії вищих наук.

1821 - утворення в Тульчині таємного «Південного товариства».

1825 грудень - повстання декабристів у Петербурзі.

1825 грудень - 1826, січень - повстання Чернігівського полку в Україні. 1827-1830 - діяльність таємного демократичного гуртка у Ніжинській Гімназії вищих наук.

1830-1831 - Польське визвольне повстання на Правобережній Україні.

1833-1837 - діяльність напівлегального демократично-просвітительського та літературного угрупування «Руська трійця».

1834 - заснування університету в Києві.

1840 - видання в Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка.

1843-1844 - селянське повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині.

1846-1847 - діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

1847-1848 - запровадження в Правобережній Україні «Інвентарних правил».

1848 травень - утворення у Львові першої української політичної організації - Головної руської ради.

1848 - ліквідація кріпосного права у Г аличині та на Буковині.

1853-1858 - Кримська війна.

1855 - розгортання масового антикріпосницького руху «Київської козаччини».

1856 - «Похід у Таврію за волею» - масове самовільне переселення селян Катеринославщини та Херсонщини.

1861, лютий - царський маніфест про скасування кріпосного права в Росії. 1861-1862 - видання в Петербурзі українського журналу «Основа».

1863- циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про обмеження видання книг та заборону викладання в школах українською мовою; - написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна» - тексту сучасного гімну України.

1864 - земська, судова та шкільна реформи у Росії.

1865- заснування в Одесі Новоросійського університету; - відкриття першої в Україні залізниці Одеса - Балта.

1867 - перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську.

1868 - створення у Львові першого осередку товариства «Просвіта».

1874 - масове «ходіння в народ».

1875 - відкриття університету в Чернівцях.

1876 - затвердження царем Емського акта, що забороняв видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою.

1876-1879 - діяльність народницької організації «Земля і воля».

1877 - «Чигиринська змова».

1880-1881 - діяльність «Південноросійського робітничого союзу» народників у Києві.

1882 - створення в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи.

1890 - утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) - першої української політичної партії.

1892 - виникнення таємного товариства «Братство тарасівців».

1897 - організація київського та катеринославського «Союзів боротьби за визволення робітничого класу»; - перший загальний перепис населення Росії; - на Харківському паровозобудівному заводі завершено будівництво першого паровоза.

1900 - утворення Революційної української партії (РУП); - видання у Львові брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» в Петербурзі.

1905 9 січня - розстріл робітничої демонстрації («Кривава неділя»); - початок першої російської революції.

1905 червень - повстання на броненосці «Потьомкін».

1905 жовтень - всеросійський загальний політичний страйк. Виникнення Рад робітничих депутатів.

1905 жовтень - підписання царем маніфесту «Про удосконалення державного порядку», в якому було обіцяно громадянські свободи та скликання законодавчої Думи.

1905 грудень - збройні повстання в Харкові, Олександрівську, Г орлівці.

1906 листопад - царський указ про вільний вихід селян із общини. Початок столипінської аграрної реформи.

1907 3 червня - царський указ про розпуск ІІ Державної думи. Державний переворот, що фіксував поразку революцію 1905-1907 рр.

1908 - утворення «Товариства українських поступовців» (ТУП).

1914 лютий - масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка.

1914 серпень - створення в Львові Головної української ради; - заснування «Союзу визволення України» (СВУ).

1914- створення в складі австро-угорської армії українського добровольчого Легіону січових стрільців (УСС); - утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства.

1917 27 лютого - перемога Лютневої демократичної революції. Повалення самодержавства в Росії.

1917 4 березня - утворення Центральної Ради.

1917 23 червня - І Універсал Центральної Ради.

1917 3 липня - ІІ Універсал Центральної Ради.

1917 липень - збройний виступ полуботківців.

1917 серпень - тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права людини.

1917 листопад - ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

1917 3 грудня - маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.

1917 12 грудня - проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові.

1917 5 грудня - початок наступу радянських військ на Київ.

1918 11 січня - IV Універсал Центральної Ради.

1918 26 січня - підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками; - вступ до Києва радянських військ на чолі з М. Муравйовим.

1918 18 лютого - початок наступу німецьких військ на територію України.

1918 29 квітня - ухвалення Центральною Радою Конституції УНР; - проголошення на Всеукраїнському хліборобському зїзді П. Скоропадського гетьманом України. Здійснення державного перевороту і перехід усієї повноти влади в Україні до рук гетьмана.

1918. листопад - проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР); - утворення Директорії.

1918 14 грудня - вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади.

1919 22 січня - Акт злуки УНР і ЗУНР.

1919 6 січня - проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду України.

1919 10 березня - прийняття ІІІ Всеукраїнським з’їздом рад (Харків) першої Конституції УСРР. Юридичне оформлення радянської державності в Україні. 1919, липень - окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винятком Чернігівщини, військами Денікіна.

1919 3 грудня - затвердження VIII Всеукраїнською конференцією РКП(б) резолюції ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Україні».

1919 11 грудня - створення Всеукраїнського революційного комітету на чолі з Г. Петровським.

1919 16 грудня - вступ збройних формувань Червоної Армії до Києва.

1920 квітень - підписання Варшавського договору між УНР та Польщею.

1920 25 квітня - початок радянсько-польської війни.

1920 6 травня - вступ польсько-українського війська до Києва.

1920 26 травня - початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських військ.

1920 12 жовтня - підписання у Ризі угоди про перемир’я та попередні умови миру між РСФРР та УСРР з одного боку та Польщею - з іншого.

1920 листопад - остаточний розгром армії Врангеля в Криму. Ліквідація Південного фронту.

1921 березень - ухвала Х з’їздом РКП(б) постанови про запровадження нової економічної політики (неп).

1921 18 березня - підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та УСРР.

1921-1923 - голод в Україні.

1922 30 грудня - затвердження І з’їздом СРСР декларації про утворення Союзу РСР і союзного договору.

1923 березень - остаточне визнання Східної Галичини частиною Польщі Радою послів великих держав у Парижі.

1923 20 вересня - остаточна ліквідація Наркомату закордонних справ УСРР.

1924 - ІІ з’їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцію СРСР.

1925 березень - саморозпуск УКП.

1925 грудень - проголошення XIV з’їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію.

1925-1928 - літературна дискусія, розпочата М. Хвильовим.

1928-1932 - п’ятирічний план розвитку народного господарства України.

1928 - «Шахтинська справа».

1929 січень - створення у Відні Організації Українських Націоналістів (ОУН).

1929 - перехід до політики суцільної колективізації.

1930 - кампанія «пацифікації» в західноукраїнських землях.

1932-1933 - голод в Україні.

1932, жовтень - пуск Дніпрогесу.

1933-1937 - другий п’ятирічний план розвитку народного господарства України.

1937, січень - ухвалення нової Конституції УРСР Надзвичайним XIV з’їздом Рад України.

1938 11 жовтня - здобуття Закарпаттям автономії.

1939 15 березня - проголошення самостійності Карпатської України.

1939 23 серпня - підписання договору між СРСР і Німеччиною про ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер інтересів у Східній Європі.

1939 1 вересня - початок Другої світової війни.

1939 17 вересня - перехід радянськими військами польського кордону. Початок радянізації Західної України.

1939 вересень - підписання радянсько-німецького договору про дружбу та кордони.

1940 червень - інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до складу Радянського Союзу.

1941 30 червня - ухвалення Українськими національними зборами у Львові Акта про відновлення Української держави.

1941 липень - вересень - оборона Києва.

1941 жовтень - липень - оборона Севастополя.

1942 20 червня - створення українського штабу партизанського руху (УШИР).

1942 жовтень - утворення Української Повстанської Армії (УПА).

1942 18 грудня - визволення першого українського населеного пункту - с. Півнівки Міловського р-ну Ворошиловградської (Луганської) обл.

1942 - рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля до Карпат.

1943 листопад - Київська наступальна операція, внаслідок якої визволено Київ.

1944 липень - утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР).

1944 28 жовтня - визволення радянськими військами Закарпатської України.

1945 6 травня - прибуття української делегації до Сан-Франциско на установчу конференцію ООН.

1945 9 травня - перемога збройних сил СРСР над фашистськими військами гітлерівської Німеччини.

1946-1947 - голод в Україні.

1947 квітень - операція «Вісла» - депортація українського населення Холмщини та Лемківщини до Західної Польщі.

1949 грудень - звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду П. Мельникова.

1950 5 березня - загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки).

1953 5 березня - помер Й. Сталін.

1953 червень - звільнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КП України, призначення на цю посаду О. Кириченка.

1954 19 лютого - передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рішенням Президії Верховної Ради СРСР.

1956 лютий - ХХ з’їзд КПРС. Доповідь М. Хрущова «Про культ особи і його наслідки».

1957 травень - проголошення М. Хрущовим над програми у тваринництві.

1959 15 жовтня - вбивство в Мюнхені агентом КДБ С. Бандери.

1960 лютий - пуск першого атомного реактора в Україні.

1961 січень - суд у Львові на членами Української робітничо-селянської спілки (УРСС), створеної Л. Лук’яненком.

1963 липень - звільнення М. Підгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ, призначення на цю посаду П. Шелеста.

1972 травень - звільнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання на цю посаду В. Щербицського.

1976 жовтень - утворення Української Гельсінської групи на чолі з М. Руденком.

1985 квітень - проголошення на Пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову.

1986 26 квітня - аварія на Чорнобильській АЕС.

1988 - ХІХ Всесоюзна конференція КПРС.

1989 вересень - установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову.

1989 жовтень - прийняття Верховною Радою УРСР Закону про мови в УРСР.

1988 березень - вибори до Верховної Ради УРСР.

1990 16 липня - ухвала Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

1991 серпень - спроба державного перевороту в СРСР.

1991 24 серпня - проголошення Верховною Радою України Акта про державну незалежність України.

1991 1 грудня - проведення референдуму про незалежність України. Обрання Президентом України Л. Кравчука.

1991 8 грудня - юридичне оформлення розпаду СРСР. Проголошення утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

1992 15 січня - ухвала указу Президії Верховної Ради України про Державний гімн України (затверджено мелодію М. Вербицького «Ще не вмерла Україна...»).

1992 19 лютого - затвердження Верховною Радою України тризуба малим гербом України.

1993 2 липня - схвалення Верховною Радою України «Основних напрямків зовнішньої політики України».

1994 27 березня - вибори до Верховної Ради України.

1994 червень - вибори Президента України. Президентом обрано Л. Кучму.

1995 8 червня - підписання Президентом України Л. Кучмою та головою Верховної Ради України О. Морозом Конституційного договору.

1996 28 червня - прийняття Верховною Радою Конституції України.

1997 30 травня - підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною.

1997 9 липня - підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.

1998 29 березня - вибори до Верховної Ради України.

1999 жовтень - листопад - вибори Президента України - Президентом обрано Л. Кучму.

2000 16 квітня - проведення всеукраїнського референдуму з питань державного будівництва.

2000 осінь - 2001, весна - масові акції протесту («Україна без Кучми»), спричинені вбивством журналіста Г. Гонгадзе, «касетний скандал».

2001 січень - зміна керівництва Верховної Ради України, названа «оксамитовою» революцією; - створення парламентської більшості.

2004, жовтень - грудень - вибори Президента України; - «помаранчева революція».

2004 26 грудня - пере голосування у другому турі виборів, у результаті якого Президентом України обрано В. Ющенка.

2006 26 березня - вибори до Верховної Ради України.

2007 30 вересня - позачергові вибори до Верховної Ради України.

2010 січень - лютий - вибори Президента України. Президентом обрано В. Януковича.

2013 28 листопада - Вільнюський саміт. Президент В. Янукович відмовляється підписати Згоду про асоціацію з ЄС.

2013 30 листопада - вночі силовики розпочали намагання зачистити Майдан від мітингуючих, прибічників євроінтеграції. 79 постраждали.

2013 11 грудня - відбувся другий штурм Майдану.

2014 22 січня - третє намагання зачистити Майдан.

2014 28 січня - прем’єр Микола Азаров пішов у відставку.

2014 20 лютого - масовий розстріл мітингуючих на Майдані.

2014 22 лютого - Віктор Янукович залишає свою резиденцію Міжгір’я. Верховна Рада позбавляє його повноважень. Спікером, а потім в. о. президента стає Олександр Турчинов.

2014 27 лютого - створюється нова коаліція. Прем’єром стає Арсеній Яценюк.

2014 1 березня - Рада Федерації Росії дозволила президенту Володимиру Путіну ввести війська в Україну.

2014 16 березня - в Криму відбувся референдум про приєднання до Росії.