Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

Модуль 2. Нова історія України (1648-1917 рр.)

Тема 7. Українське національне відродження ХІХ ст.

Лекція № 10. Розширення українського національного відродження в ІІ половині ХІХ ст.

1. Скасування кріпацтва та реформи в Україні.

2. Вплив на українське відродження громадівського руху.

3. Народницький рух у 60-80 роки ХІХ ст.

4. Посилення національного руху в західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

5. Започаткування руху за політичну незалежність України.

3. Народницький рух у 60-80-ті роки.

Після скасування кріпосного права серед різночинної інтелігенції сформувалася суспільна течія, яку назвали народництвом. У ньому окреслилися три напрями, представлені своїми ідеологами. П. Лавров і його прихильники головним завданням вважали пропаганду серед селян і робітників ідей соціалізму й підготовку їх до боротьби проти самодержавства. М. Бакунін та його послідовники вбачали своє завдання у підготовці народу до збройної боротьби проти держави й створенні союзу вільних асоціацій виробників. П. Ткачов провідною силою суспільства вважав революційну інтелігенцію, яка мала створити підпільну організацію, скинути царя й повести народ до соціалізму. Тобто в народництві сформувалися пропагандистська, анархістська й змовницька течії.

Народництво в Україні розвивалося тими ж шляхами, що й по всій Російській імперії, маючи, проте, свої особливості. Найбільш вдало узагальнює особливості національного руху в Україні другої половини ХІХ ст. поняття «українське народознавство», яке протягом кількох десятиліть було однією із самоназв демократичних кіл. З огляду на специфіку тодішнього суспільно-політичного буття в Україні існували «українське народолюбство» і «російське народництво» - то логічно близькі, сповнені явища, що діяли самостійно та у взаємозв’язку, мали спільні та осібні риси. Українське народознавство пройшло у своєму розвитку кілька етапів:

1) початковий етап «романтичного народолюбства» (приблизно з початку ХІХ ст. до 40-50-х років ХІХ ст.);

2) «дійове», «реальне народництво» (60-80-ті роки ХІХ ст);

3) «неонародництво» (з 90-х рр. ХІХ ст. до лютого 1917 р.);

4) «новітнє» народництво. Доба Української національно-демократичної революції та боротьби за збереження державної незалежності (весна 19171920 рр.).