Історія України - Навчальний посібник

РОЗДІЛ ІV. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

Модуль 1. Стародавня та середньовічна історія України (до другої половини XVII ст.)

Тема 2. Київська Русь - середньовічна українська держава

Лекція № 3. Особливості формування політичної історії Київської Русі

1. Політичний устрій Київської Русі.

2. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність.

3. Особливості політичної культури Київської Русі.

4. Історичне значення Київської Русі.

4. Історичне значення Київської Русі.

Київська Русь відігравала велику роль в українській та світовій історії:

• вперше об’єднала всі східнослов’янські племена в одну державну організацію;

• прискорила політичний, економічний, культурний розвиток східних слов’ян;

• захистила східнослов’янські землі від нападів іноземних держав і кочовиків (Польщі, Угорщини, Візантії, варягів, печенігів, половців);

• підняла авторитет східних слов’ян у Європі, про що свідчать широкі міжнародні зв’язки Київської Русі, шлюбні союзи з королівськими династіями Західної Європи.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Простежте динаміку розвитку політичного устрою в Київській державі.

2. Як вплинуло на політичне життя Київської Русі запровадження християнства?

3. Які політичні причини зумовили ослаблення Київської держави?

4. Проаналізуйте аргументацію прихильників і противників концепції єдиної давньоруської народності.

5. Які міжнародні зв’язки і яке значення в історії Європи мала Київська Русь?

6. Визначте історичне значення Київської Русі.

Орієнтовні теми рефератів:

1. Соціальна структура населення Київської Русі.

2. Питання про давньоруську народність і формування східнослов’янських народностей.

3. Система політичної влади в Київській Русі.

4.  Проблема історичної спадщини Київської Русі.

Література для самостійної роботи:

Бєлов О. Український тризуб: історія дослідження та історичний ре конструкт / О.  Бєлов, Г. Шаповалов. - К., 2008.

Брайчевський М. Вибране / Упоряд. Ю. Кухарчук. - К., 2009. - Т. І. Суспільно- політичні рухи в Київській Русі: Історична думка в Київській Русі; Т. 2. Хазарія і Русь. Аскольд - цар Київський.

Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. - К.: Наш час, 2008. - 158 с.

Відейко М. Ю. Україна: від Трипілля до антів / М. Ю. Відейко. - К.: КВІЦ, 2008. - 278 с.

Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу / М. Ю. Відейко. - К.: Наш час, 2007. - 296 с.

Котляр М. Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі / М. Ф. Котляр. - К., 2008.

Ричка В. М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі / В. М. Ричка // Укр. іст. журн. - 2009. - № 1.

Ричка В. Володимир Святий і історичній памяті / В. Ричка. - К.: Скіф, 2012. - 208 с.

Ричка В. М. Візантійські походи київських князів історичній пам’яті східного слов’янства / В. М. Ричка // укр.. іс. Журн. - 1012. - №4. - с. 4-20.

Сойер П. Эпоха викингов / Пер. с англ. А. П. Сенина. - СПб., 2008.

Толочко П. Лытописи Киъвськоъ Русы / П. Толочко. - К., 1994.

Федака С. Д. Політична історія України-Руси: доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ ст.) / С. Д. Федака. - Ужгород, 2000.

Хазары: евреи и славяне / Редкол. В. Петрухин и др. - М., 2005.