Історія України: соціально-політичний аспект

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

ІV-VІІ ст. —

формування перших східнослов’янських політичних об’єднань — союзів племен

VІІ-ІХ ст. —

утворення праукраїнської держави «Руська земля» з центром у Києві

860-866 —

походи князя Аскольда на Константинополь

882 —

вбивство Аскольда варягами, захоплення Києва Олегом

882-912 —

правління Олега на Русі

911 —

укладення договору між Руссю і Візантією

912-945

князювання Ігоря

945-964 —

регентство княгині Ольги

964-972 —

князювання Святослава

980-1015 —

князювання Володимира Великого

988 —

запровадження християнства в Київській Русі

1019-1054 —

князювання Ярослава Мудрого

1037 —

спорудження у Києві Софійського собору

1097 —

князівський з’їзд у Любечі

1113 —

укладення монахом Нестором першої редакції літописного зведення — «Повісті минулих літ»

1113-1125 —

князювання Володимира Мономаха

1187 —

перша літописна згадка назви «Україна» щодо земель Південної Київщини та Переяславщини

1199 —

об’єднання волинським князем Романом Мстиславовичем Галицької і Волинської земель і утворення Галицько-Волинського князівства

1223 —

поразка руських дружин і половецького війська у битві на р. Калці

1237-1240 —

монгольська навала на Русь

1238 —

перемога військ Данила Галицького над німецькими лицарями-хрестоносцями під Дорогочином

1350-1352 —

боротьба польсько-угорської коаліції з Литовським князівством за волинські землі

1362 —

перемога литовського війська над золотоординськими збройними формуваннями. Остаточна інкорпорація до Литовського князівства Київщини, Переяславщини, Волині та Поділля

1385 —

Кревська унія між Литвою та Польщею

1387 —

остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

1410 —

поразка Тевтонського ордена від об’єднаного війська поляків, литовців, українців та білорусів під Грюнвальдом

1413 —

Городельська унія між Литвою та Польщею

1449 —

утворення Кримського ханства

1480 —

повалення золотоординського іга на Русі

1529 —

перший Литовський статут

1554-1556 —

спорудження Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця оборонного замка-фортеці. Заснування Запорозької Січі

1557 —

«Устава на волоки» і волочна поміра

1566 —

другий Литовський статут

1569 —

Люблінська унія між Литвою та Польщею. Утворення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої. Перехід під владу Польщі Київського, Волинського і Брацлавського воєводств, а також Підляшшя

1572 —

універсал польського короля Сигізмунда ІІ Августа про утворення найманого козацького формування — початок реєстрового козацького війська

1572 —

видання у Львові друкарнею Івана Федорова першої друкованої книги в українських землях — «Апостол»

1588 —

третій Литовський статут

1591-1593 —

козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського

1594-1596 —

козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка

1596 —

Берестейська унія

1616 —

похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу, визволення невільників

1621

битва польсько-козацького війська з турецьким під Хотином

1625-1638 —

хвиля козацько-селянських повстань під проводом М. Жмайла, Т. Трясила, І. Сулими, П. Бута, Д. Гуні, Я. Остряниці

1648-1654 —

національно-визвольна війна українського народу

1648 —

перемога козацьких військ на чолі з Б. Хмельницьким над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями

1649 —

розгром польського війська у битві під Зборовом. Зборівська мирна угода

1651 —

поразка козацького війська у битві під Берестечком. Білоцерківський договір

1652 —

розгром польського війська у битві під Батогом

1653 —

перемога українського війська на чолі з І. Богуном над польсько-шляхетською армією під Монастирищем. Рішення Земського собору про прийняття Війська запорозького під протекторат московського царя

1654, 8 січня —

Переяславська рада

1654, березень —

Березневі статті

1657 —

смерть Б. Хмельницького

1657-1659 —

гетьманування І. Виговського

1658 —

Гадяцький договір

1659 —

розгром московських військ під Конотопом збройними формуваннями під керівництвом І. Виговського

гетьманування Ю. Хмельницького

1659-1663 —

1659 —

Переяславські статті Ю. Хмельницького

1660 —

Слободищенський трактат

1661 —

заснування університету у Львові

1663 —

«Чорна рада» у Ніжині

1663-1668 —

гетьманування І. Брюховецького на Лівобережній Україні

1663-1665 —

гетьманування П. Тетері на Правобережній Україні

1665 —

Московські статті. Обмеження територіально-адміністративної автономії Лівобережної України

1665-1676 —

гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні

1667 —

Андрусівське перемир’я між Російською державою та Річчю Посполитою

1668-1672 —

гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні

1669 —

Глухівські статті

1672-1687 —

гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні

1674 —

перше видання «Синопсису» (Київ)

1676-1681 —

гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережжі

1677-1681 —

московсько-турецька війна за Правобережну Україну

1681 —

Бахчисарайський мирний договір між Росією, Туреччиною та Кримським ханством

1686 —

«Трактат про Вічний мир» між Росією та Польщею

1687-1708 —

гетьманування І. Мазепи

1708-1722 —

гетьманування І. Скоропадського

1709,червень —

Полтавська битва

1710 —

обрання гетьманом в еміграції П. Орлика. Бендерська конституція

1714 —

перша згадка в джерелах про гайдамаків

1722-1727 —

діяльність першої Малоросійської колегії

1722-1723 —

гетьманування П. Полуботка

1727-1734 —

гетьманування Д. Апостола

1727 —

«Решительные пункты» (документ, що регулював відносини Гетьманщини з Росією)

1734-1750 —

діяльність правління Гетьманського уряду

1750-1764 —

гетьманування К. Розумовського

1764 —

зосередження повноти влади в Україні у руках Другої Малоросійської колегії

1768 —

початок Коліївщини на Правобережній Україні

1772 —

перший поділ Польщі. Приєднання до Росії Східної Білорусії, а Галичини — до Австрії

1775 —

ліквідація царським самодержавством Запорозької Січі

1781 —

ліквідація полкової системи на Гетьманщині, утворення натомість намісництв за російським зразком

1783 —

царський маніфест про приєднання до Російської держави Кримського ханства

царський указ про закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні

1785 —

«Жалувана грамота» Катерини ІІ дворянству», згідно з якою українська старшина зрівнювалась у правах з російським дворянством

1793 —

другий поділ Польщі. До Росії відійшли Київщина, Східна Волинь, Поділля, Брацлавщина

1795 —

третій поділ Польщі. Росія включила до свого складу Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву і Курляндію

1798 —

видання в Петербурзі трьох частин «Енеїди»

1803 —

царський указ про «вільних хліборобів», згідно з яким поміщики за власним бажанням могли відпускати кріпосних селян на волю й надавати їм земельні наділи

1805 —

відкриття Харківського університету

1812, червень —

війна Росії з наполеонівською Францією

1812-1835 —

антикріпосницькі виступи селян на Поділлі під про водом У. Кармелюка

1818-1821 —

діяльність таємної організації «Союз благоденства», «побічні управи» якого діяли в Кишиневі, Тульчині, Полтаві тощо

1820 —

заснування у Ніжині Гімназії вищих наук

1821 —

утворення у Тульчині таємного «Південного товариства»

1825,грудень

повстання декабристів у Петербурзі

1825, грудень — 1826, січень

повстання Чернігівського полку в Україні

1827-1830 —

діяльність таємного демократичного гуртка у ніжинській Гімназії вищих наук

1830-1831 —

польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1833-1837 —

діяльність напівлегального демократично-просвітительського та літературного угруповання «Руська трійця»

1834 —

заснування університету в Києві

1840 —

видання у Петербурзі «Кобзаря» Т. Шевченка

1843-1844 —

селянське повстання під проводом Л. Кобилиці на Буковині

1846-1847 —

діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

1847-1848 —

запровадження у Правобережній Україні «Інвентарних правил»

1848, травень —

утворення у Львові першої української політичної організації — Головної руської ради

1848 —

ліквідація кріпосного права у Галичині та на Буковині

1853-1856 —

Кримська війна

1855 —

розгортання масового антикріпосницького руху «Київської козаччини»

1856 —

«Похід у Таврію за волею» — масове самовільне переселення селян Катеринославщини та Херсонщини

1861, лютий —

царський маніфест про скасування кріпосного права у Росії

1861-1862 —

видання у Петербурзі українського журналу «Основа»

1863 —

циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про обмеження видання книг та заборону викладання в школах українською мовою — написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна» — тексту сучасного гімну України

1864 —

земська, судова та шкільна реформи у Росії

1865 —

заснування в Одесі Новоросійського університету

відкриття першої в Україні залізниці Одеса — Балта

1867 —

перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорську

1868 —

створення у Львові першого осередку товариства «Просвіта»

1874 —

масове «ходіння у народ»

1875 —

відкриття університету в Чернівцях

1876 —

затвердження царем Емського акту, що забороняв видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою

1876-1879 —

діяльність народницької організації «Земля і воля»

1877 —

«Чигиринська змова»

1880-1881 —

діяльність «Південноросійського робітничого союзу» народників у Києві

1882 —

створення у Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи

1890 —

утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) — першої української політичної партії

1892 —

виникнення таємного товариства «Братство тарасівців»

1897 —

організація київського та катеринославського «Союзів боротьби за визволення робітничого класу»

перший загальний перепис населення Росії

на Харківському паровозобудівному заводі завершено будівництво першого паровоза

1900 —

утворення Революційної української партії (РУП)

видання у Львові брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» в Петербурзі

1905, 9 січня —

розстріл робітничої демонстрації («Кривава неділя») — початок першої російської революції

1905, червень —

повстання на броненосці «Потьомкін»

1905, жовтень —

всеросійський загальний політичний страйк. Виникнення Рад робітничих депутатів

підписання царем маніфесту «Про удосконалення державного порядку», в якому обіцялись громадянські свободи та скликання законодавчої Думи

1905, грудень —

збройні повстання у Харкові, Олександрівську, Горлівці

1906, листопад —

царський указ про вільний вихід із общини. Початок столипінської аграрної реформи

1907, 3 червня —

царський указ про розпуск ІІ Державної думи. Державний переворот, що фіксував поразку революції 1905-1907 рр.

1908 —

утворення «Товариства українських поступовців» (ТУП)

1914, лютий —

масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка

1914, серпень —

створення у Львові Головної Української Ради

заснування «Союзу визволення України» (СВУ)

утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

1917,

27 лютого —

перемога Лютневої демократичної революції. Повалення самодержавства в Росії

1917,

4 березня —

утворення Центральної Ради

1917,

23 червня —

І Універсал Центральної Ради

1917,

3 липня —

ІІ Універсал Центральної Ради

1917,

серпень —

тимчасова інструкція Генерального секретаріату Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України

1917,

листопад —

ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР)

1917,

3 грудня —

маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради

1917,

12 грудня —

проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові

1917,

5 грудня —

початок наступу радянських військ на Київ

1918, 11 січня —

IV Універсал Центральної Ради

1918,

26 січня —

підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками

1918,

вступ до Києва радянських військ на чолі з М. Муравйовим

18 лютого —

початок наступу німецьких військ на територію України

1918,

29 квітня —

ухвалення Центральною Радою Конституції УНР

проголошення на Всеукраїнському хліборобському з’їзді П. Скоропадського гетьманом України. Здійснення державного перевороту і перехід усієї повноти влади в Україні до рук гетьмана

1918,

листопад —

проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)

утворення Директорії

1918,

14 грудня —

вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади

1919,

22 січня —

акт злуки УНР і ЗУНР

1919,

6 січня —

проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду України прийняття ІІІ Всеукраїнським з’їздом рад (Харків) першої Конституції

1919,

10 березня

УРСР. Юридичне оформлення радянської державності в Україні

1919,

липень —

окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винятком Чернігівщини, військами Денікіна

1919,

3 грудня —

затвердження VІІІ Всеросійською конференцією РКП(б) резолюції ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Україні»

1919,

11 грудня —

створення Всеукраїнського революційного комітету на чолі з Г. Петровським

1919,

16 грудня —

вступ збройних формувань Червоної армії до Києва

1920,

квітень —

підписання Варшавського договору між УНР та Польщею

1920,

25 квітня —

початок радянсько-польської війни

1920,

6 травня —

вступ польсько-українського війська до Києва

1920,

26 травня —

початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських військ

1920,12 жовтня —

підписання у Ризі угоди про перемир’я та попередні умови миру між РСФРР та УРСР з одного боку та Польщею — з іншого

1920, листопад —

остаточний розгром армії Врангеля у Криму. Ліквідація Південного фронту

1921, березень —

ухвала Х з’їздом РКП(б) постанови запровадження нової економічної політики (неп)

1921,18 березня —

підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та УРСР

1921-1923 —

голод в Україні

1922, 30 грудня —

затвердження І з’їздом СРСР декларації про утворення Союзу РСР і союзного договору

1923, березень —

остаточне визнання Східної Галичини частиною Польщі Радою послів великих держав у Парижі

1923,20 вересня —

остаточна ліквідація Наркомату закордонних справ УРСР

1924 —

ІІ з’їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцію СРСР

1925, березень —

саморозпуск УКП

1925, грудень —

проголошення ХІV з’їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію

1925-1928 —

літературна дискусія, розпочата М. Хвильовим

1928-1932 —

п’ятирічний план розвитку народного господарства України

1928 —

«Шахтинська справа»

1929, січень —

створення у Відні Організації Українських Націоналістів (ОУН)

1929 —

перехід до політики суцільної колективізації

1930 —

кампанія «пацифікації» у західноукраїнських землях

1932-1933

голод в Україні

1932, жовтень —

пуск Дніпрогесу

1933-1937 —

ІІ п’ятирічний план розвитку народного господарства України

1937, січень —

ухвалення нової Конституції УРСР Надзвичайним ХІV з’їздом Рад України

1938,11 жовтня —

здобуття Закарпаттям автономії

1939, 15 березня —

проголошення самостійності Карпатської України

1939, 23 серпня —

Підписання договору між СРСР і Німеччиною про ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер інтересів у Східній Європі

1939, 1 вересня —

початок Другої світової війни

1939, — 17 вересня —

перехід радянськими військами польського кордону. Початок радянізації Західної України

1939, вересень —

підписання радянсько-німецького договору про дружбу та кордони

1940,червень —

інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до складу Радянського Союзу

1941, 30 червня — 1941, липень —

ухвалення Українськими національними зборами у Львові Акта про відновлення Української держави

вересень —

оборона Києва

1941, жовтень-липень —

оборона Севастополя

1942, 20 червня —

створення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

1942, жовтень —

утворення Української Повстанської Армії (УПА)

1942, 18 грудня —

визволення першого українського населеного пункту — с. Півнівки Мєловського району Ворошиловградської (Луганської) області

1942 —

рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля у Карпати

1943,листопад —

київська наступальна операція, внаслідок якої визволено Київ

1944, липень —

утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР)

1944, 28 жовтня —

визволення радянськими військами Закарпатської України

1945, 6 травня —

прибуття української делегації до Сан-Франциско на установчу конференцію ООН

1945, 9 травня —

перемога Збройних сил СРСР над фашистськими військами гітлерівської Німеччини

1946-1947 —

голод в Україні

1947, квітень-серпень —

операція «Вісла» — депортація українського населення Холмщини та Лемківщини до Західної Польщі

1949,грудень —

звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова

1950, 5 березня —

загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки)

1953, 5 березня —

помер Й. Сталін

1954, 19 лютого — 1956, лютий —

передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР рішенням Президії Верховної Ради СРСР ХХ з’їзд КПРС. Доповідь М. Хрущова «Про культ особи і його наслідки»

1957, травень —

проголошення М. Хрущовим надпрограми у тваринництві

1959, 15 жовтня —

вбивство у Мюнхені аґентом КДБ С. Бандери

1960, лютий —

пуск першого атомного реактора в Україні

1961, січень —

суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки (УРСР), створеної Л. Лук’яненком

1963, липень —

звільнення М. Підгорного з посади першого секретаря ЦК КПУ, призначення на цю посаду П. Шелеста

1972,травень —

звільнення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КПУ, обрання на цю посаду В. Щербицького

1976, жовтень —

утворення Української Гельсінської групи на чолі з М. Руденком

1985, квітень —

проголошення на Пленумі ЦК КПРС курсу на перебудову

1986, 26 квітня —

аварія на Чорнобильській АЕС

1988 —

ХIХ Всесоюзна конференція КПРС

1989, вересень —

установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову

1989, жовтень —

прийняття Верховною Радою УРСР «Закону про мови в УРСР»

1989, березень —

вибори до Верховної Ради УРСР

1990, 16 липня —

ухвала Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України

1991, серпень —

спроба державного перевороту в СРСР

1991, 24 серпня —

проголошення Верховною Радою України Акта про державну незалежність України

1991, 1 грудня —

проведення референдуму про незалежність України. Обрання Президентом України Л. Кравчука

1991, 8 грудня —

юридичне оформлення розпаду СРСР Проголошення утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД)

1992, 15 січня —

ухвала указу Президії Верховної Ради України про Державний гімн України (затверджено мелодію М. Вербицького «Ще не вмерла Україна»)

1992, 19 лютого —

затвердження Верховною Радою України тризуба Малим гербом України

1993, 2 липня —

схвалення Верховною Радою України «Основних напрямків зовнішньої політики України»

1994, 27 березня—

вибори до Верховної Ради України

1994, червень-липень —

вибори Президента України. Президентом обрано Л. Кучму

1995, 8 червня —

підписання Президентом України Л. Кучмою та головою Верховної Ради України О. Морозом Конституційного договору

1996, 28 червня —

прийняття Верховною Радою Конституції України

1997, 30 травня —

підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною

1997, 9 липня —

підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО

1998, 29 березня —

вибори до Верховної Ради України