Історія України: соціально-політичний аспект

Формування законодавчих, виконавчих та судових інститутів влади незалежної України

Проголошення незалежності України стало поштовхом до розгортання активних державотворчих процесів у державі. Так, уже 28 жовтня 1991 року Верховна Рада прийняла закон «Про громадянство України». Згідно з цим законом громадянство отримували усі, хто на даний час постійно проживав в Україні. Закон визначав порядок набуття або відновлення громадянства. 

1 листопада 1991 року Верховна Рада ухвалила «Декларацію прав національностей України», згідно з якою усім громадянам, усім народам і національним меншинам гарантувалися рівні політичні, громадянські, економічні, соціальні та культурні права. В умовах, коли в Україні проживають громадяни 128 національностей, прийняття цієї декларації було дуже важливим і своєчасним актом, який допоміг уникнути гострих міжетнічних конфліктів, зберегти мирну, спокійну ситуацію в країні.

Уже в 1991 році Верховна Рада почала створювати власну національну державну символіку і атрибутику 4 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради було піднято національний синьо-жовтий прапор. 28 січня 1992 року цей прапор був затверджений Верховною Радою як Державний прапор України. Кольори українського національного прапора символізують чисте синє небо і стиглий хліб — вічні цінності українського народу. 15 січня 1992 року Президія Верховної Ради ухвалила Указ «Про державний гімн України». Державний гімном України стала пісня, написана композитором Михайлом Вербицьким на слова Павла Чубинського ще в 1863 році — «Ще не вмерла Україна». Текст державного гімну вимагав деяких уточнень у відповідності до сучасних реалій. Була утворена Державна комісія з підготовки і проведення конкурсу на кращий текст гімну України.

В лютому 1992 року після гострих дискусій в парламенті, в Україні з’явився і свій власний державний герб у вигляді тризуба. Згідно з Конституцією України передбачається існування великого і малого гербів держави. Малий Державний герб — золотий тризуб. Великий Державний герб складається з основного елементу — малого Державного герба і зображення герба Війська Запорозького — козака з мушкетом.

Отримавши незалежність, Україна почала створювати власну систему законодавчої, виконавчої та судової влади.

Законодавча влада в Україні представлена Верховною Радою, що обирається один раз на чотири роки кількістю 450 народних депутатів.

Верховна Рада двадцятого скликання (головою її був І. Плющ) ухвалила за відносно короткий строк (1992—1994 рр.) близько 450 законів і прийняла понад 1100 різних постанов і рішень, які стосувалися ключових проблем економічного, політичного та культурного життя країни. Саме той склад Верховної Ради прийняв акт про незалежність України, зробив перші кроки на шляху її розбудови. В той же час треба визнати, що в умовах відсутності цілісної концепції і конкретної програми переходу від тоталітарного до демократичного суспільства більшість із цих законів і постанов не витримали перевірки життям і не дали тих реальних результатів, на які розраховували законодавці.

Протягом десяти років незалежності в Україні вибори до Верховної Ради проводились двічі. В березні — квітні 1994 року було обрано Верховну Раду тринадцятого скликання. ЇЇ головою став О. Мороз. Верховна Рада цього скликання прийняла велику кількість нових законів. Головною заслугою її було прийняття Конституції незалежної України (28 червня 1996 року). Навесні 1998 року було обрано Верховну Раду чотирнадцятого скликання.

Обов’язки голови держави і керівника виконавчої влади покладено на Президента України (Закон про заснування посади Президента держави Верховна Рада прийняла ще 27 липня 1991 року).

Президент є головою держави, гарантом її суверенітету, виступає від її імені, призначає прем’єр-міністра (за узгодженням з парламентом), міністрів, керівників інших органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій, очолює Раду Національної безпеки і оборони України, є Верховним Головнокомандуючим її Збройних Сил. За Конституцією Президент України обирається строком на п’ять років.

Вищим органом в системі виконавчої влади є Кабінет Міністрів.

Судову владу в Україні здійснюють Верховний суд України, загальні, арбітражні та військові суди. Контроль за дотриманням законодавства покладено на Генеральну прокуратуру держави. Контроль за дотриманням положень Конституції має здійснювати Конституційний суд. Важливим компонентом процесу державотворення є творення власних збройних сил. Уже 24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла постанову «Про військові формування на Україні», згідно з якою усі військові частини, розташовані на території України, підпорядковувалися Верховній Раді. Одночасно було прийнято рішення про утворення Міністерства оборони України. Тоді його очолив генерал авіації К. Морозов. У жовтні 1991 року Верховна Рада ухвалила концепцію оборони і нові підходи до розбудови збройних сил України.

Згідно з цією концепцією Україна мала стати нейтральною, без’ядерною і позаблоковою державою. Збройні сили України покликані захищати недоторканість території держави, її суверенітет. Вони мають будуватися на принципах розумної достатності.