Історія України Словник-довідник

Земства

- виборні (від усіх станів) органи влади місцевого самоврядування, які були створені в ряді губерній Російської імперії відповідно до земської реформи 1864 р. і мали компетенцію (право) вирішувати господарські, культурні питання даної губернії або повіту.

* Земства існували до 1917 р. і були ліквідовані органами радянської влади.