Історія України Словник-довідник

Етнос (етнічна спільнота)

- історично сформоване стійке угруповання людей - плем'я, народність, нація.

* Процес утворення етносів називається етногенезом. Етногенез почався в первісному ладі, призвів до утворення народностей у ранньофеодальний період і до утворення націй у період розкладання феодального ладу і формування капіталістичних (буржуазних) держав.

Найважливішими ознаками сучасних етносів є, як правило (є й виключення), такі: спільність території і мови, релігії, раси, характерні риси духовної, матеріальної культури, побуту, загальна самосвідомість, уявлення про спільність походження, що виявляється у загальній самоназві.