Історія України Словник-довідник

Експансія

- розширення сфер впливу в області економіки, що здійснюється або економічними методами (вивіз капіталу, конкурентна боротьба, надання кредиту слабкорозвиненим країнам і т.д.), або шляхом збройного вторгнення в іншу країну, дипломатичного тиску на уряд країни, за рахунок якого здійснюється експансія.