Історія України Словник-довідник

Дніпродонецька археологічна культура

- археологічна культура племен епохи неоліту, поширена в Середньому Подніпров'ї, лісостепах Лівобережної України і Поліссі (Білорусія) у другій половині V - III тисячолітті до н.е.

* Представлена поселеннями і могильниками, знаряддями праці з кременю і каменю, керамікою, прикрасами з каменю, кістки, мушлі, міді, іноді - золота.