Історія України Словник-довідник

Завоювання українських земель у XIV — XV ст.

- цілий ряд збройних загарбань українських земель, здійснених Литвою, Польщею, Угорщиною, Молдавським князівством, Кримським ханством, Туреччиною, Московською (Російською) державою.

* У результаті цих загарбань наприкінці XV ст. українські землі були розділені - приєднані до різних держав:

Київське, Переяславське, Чернігово-Сіверське князівства, Східна Волинь, Поділля - до Великого князівства Литовського; в XVI ст. Чернігово-Сіверщина була завойована Росією;

Західна Волинь, Галичина - до Польщі; Закарпаття - до Угорщини; Північна Буковина, гирло Дунаю, Бессарабія - до Молдавського князівства, яке у XV ст. потрапило в залежність від Туреччини; Причорномор'я і Приазов'я (південні землі) - до Кримського ханства, яке у другій половині XV ст. потрапило в залежність від Туреччини.

У XVI і наступних століттях загарбання українських земель тривали, супроводжуючись війнами між державами-загарбниками. Розділ українських земель, що відбувся в результаті цих загарбань, позбавив українців можливості створити національну державу, створив найтяжчі умови для збереження нації і національної культури. (Див. також Національно-визвольна війна українського народу 1648 — 1657рр.).