Історія України Словник-довідник

Центральна Рада (ЦР, Українська Центральна Рада)

- найвищий орган державної влади на українських землях, що входили до складу Російської імперії, який утворився після повалення самодержавства і діяв до квітня 1918 p.; з 7(20) березня 1917 р. ЦР була найвищим законодавчим органом УНР.

* Центральна Рада була створена на засіданні ради ТУП, УСДРП, УПСР 4 (17) березня 1917 р. Головною метою Центральної Ради було досягнення автономії України. (Див. Універсали Центральної Ради). Головою Центральної Ради був обраний М. Грушевський. Центральна Рада не була визнана Тимчасовим урядом Російської республіки, а після соціалістичної революції - Раднаркомом РСФРР. (Див. Війна Раднаркому з Центральною Радою). Центральна Рада була розпущена в ході гетьманського перевороту. (Див. Гетьманський переворот).