Історія України Словник-довідник

Наркомати (народні комісаріати)

- назва центральних органів державного галузевого управління, що входили до складу Раднаркомів (РНК) Радянської Росії, РСФРР, УСРР та інших соціалістичних республік, прийнята у 1917 - 1922 рр., а також у СРСР, союзних і автономних республіках у 1922 - 1946 р. (з 1946 р. наркомати були перетворені в міністерства).