Історія України Словник-довідник

Всеукрревком (Всеукраїнський революційний комітет)

- тимчасовий верховний орган законодавчої і виконавчої влади в УСРР, створений у 1919 р. на спільному засіданні ВУЦВК і РНК УСРР відповідно до рішення ЦК РКП(б). Головою Всеукрревкому був Г. Петровський.

* Головним завданням Всеукрревкому було відновлення органів радянської влади, придушення опору більшовицькому режиму, введення «воєнного комунізму».

У лютому 1920 р. Всеукрревком припинив існування, виконавши завдання, і був замінений Раднаркомом (РНК) і ВУЦВК.