Історія України Словник-довідник

Річ Посполита

- традиційне найменування польської держави у XV - XVIII ст. З часу Люблінської унії 1569 р. і до 1795 р. - офіційна назва Польсько-Литовської держави. (Див. Польща).

Російська держава, Росія - див. Велике Московське князівство. Російська імперія

- держава, що є правонаступником Російської держави.

* Назва Російська імперія почала вживатися у XVIII ст. за часів правління Петра І. До складу Російської імперії входили території багатьох сучасних держав Європи та Азії, у тому числі й України: Лівобережна, Слобідська, Правобережна Україна, Волинь, Запоріжжя, Крим, частина Північної Буковини (з 1812 p.).

Російська імперія існувала до 1917 р. (Див. Лютнева буржуазно-демократична революція 1917 p.).

РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка); РСФРР (Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка) - див. Радянська Росія.