Історія України Словник-довідник

Радянська Росія (Російська Радянська Республіка)

- соціалістична держава, утворення якої було проголошене на Другому Всеросійському з'їзді Рад робітничих і солдатських депутатів 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. після арешту Тимчасового уряду Республіки Росії, який відбувся в ході очолюваного більшовиками повстання в Петрограді.

* У січні 1918 р. на Третьому Всеросійському з'їзді Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів Російська Радянська Республіка була проголошена Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою (РСФРР). У 1937 р. ця назва була замінена на Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка (РРФСР).

У 1922 - 1991 pp. РРФСР входила до складу СРСР. Після розвалу СРСР (1991 р.) правонаступником РРФСР стала Російська Федерація (Росія).

У 1918 р. до складу РСФРР увійшли радянські республіки, що утворилися в ході соціалістичної революції: Донецько-Криворізька, Таврійська, Одеська, які пізніше ввійшли до складу УСРР.

У 1919 - 1922 pp. РСФРР і УСРР перебували у воєнно-політичному союзі, у 1922 - 1991 pp. - у складі СРСР. У 1954 р. РРФСР передала УРСР Кримську область. (Див. Кримська АРСР).