Історія України Словник-довідник

Литовсько-Руська держава

- назва Великого князівства Литовського у XIV - XV ст.

* У цей час Велике князівство Литовське було найбільшою державою Європи. Його територія простягалася на півдні до Чорного моря і Дунаю, на півночі - до Твері і Москви, на сході - до Сіверського Дінця.

До складу Литовсько-Руської держави ввійшли українські землі - Київське, Переяславське, Чернігово-Сіверська князівства, Волинь, Поділля.