Історія України Словник-довідник

Київська Русь

- ранньофеодальна держава східних слов'ян з центром у Києві, що виникла у IX ст. у результаті об'єднання східнослов'янських племен навколо давнього культурного центра у Середньому Подніпров'ї.

* Київська Русь у X - XII ст. була найбільшою державою Європи, мала розвинену економіку і культуру. З XII ст. у Київській Русі почався період феодальної роздробленості, що послабила і, в остаточному підсумку, зруйнувала державу наприкінці ХП ст. У ХІП ст. князівства Київської Русі були завойовані монголо-татарами.