Історія України Словник-довідник

Запоріжжя

- історична назва території південних степів, розташованих за порогами Дніпра.

* У XV- XVI ст. Запоріжжя починають обживати українські селяни-втікачі з Київщини, Чернігівщини, Волині, Поділля, Переяславщини, Галичини. їх називали козаками, тобто вільними людьми. У Запоріжжя переселяються вихідці з Росії, Білорусії, Польщі, Литви, Молдавії. У ЗО - 40-і роки XVI ст. запорізькі козаки об'єдналися у військову громаду і створили на території Запоріжжя фортецю - Запорізьку Січ.

У XVII ст. (див. "Вічний мир" 1686 р.) Запоріжжя було приєднане до Російської держави, знаходилося в складі Російської імперії. Після встановлення радянської влади в Україні - у складі УРСР.