Історія України Словник-довідник

Універсали Української Центральної Ради

- документи, акти, що мають конституційне значення, прийняті Українською Центральною Радою: Перший Універсал - 10(23) червня 1917 р., Другий Універсал - 3(16) липня 1917 р., Третій Універсал - 7(20) листопада 1917 р., Четвертий Універсал - 9(22) січня 1918 р.

* Основне питання, яке вирішувалося в універсалах, - надання Україні права на автономний устрій (Перший, Другий, Третій Універсали). У Третьому Універсалі була проголошена Українська Народна Республіка (УНР) у складі РСФРР (як федерація)-, у Четвертому Універсалі УНР була оголошена незалежною республікою. У складних умовах Громадянської війни в Україні, втручання у внутрішні справи України інших країн (РСФРР, Польщі, Німеччини, Австро-Угорщини) ЦР не змогла здійснити універсали, а в квітні 1918 р. була відсторонена від влади в ході гетьманського перевороту П. Скоропадського.