Історія України Словник-довідник

Статут Володимира Мономаха

- закони великого князя київського Володимира Мономаха.

* Статут складався з 69 статей і визначав порядок сплати боргу, значно зменшував відсотки (рези), які можна було взяти з боржника; забороняв перетворювати в раба боржника, якщо він втратив своє майно внаслідок війни або пожежі, регулював правове становище залежних селян, визначав порядок обернення в рабство. Статут ввійшов у розширену редакцію «Руської Правди».

«Тимчасова інструкція для Генерального секретаріату Тимчасового Уряду на Україні»

- документ, затверджений Тимчасовим урядом республіки Росії в серпні 1917 p., в якому визначалася компетенція. Генерального секретаріату і Української Центральної Ради.

* Влада Генерального секретаріату поширювалася на 5 губерній - Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, частину Чернігівської; Генеральний секретаріат не мав права вирішувати воєнні, продовольчі справи, питання телеграфу, пошти, суду; зобов'язаний бути підзвітним Тимчасовому уряду, а не Українській Центральній Раді, яка позбавлялася законодавчих прав. «Тимчасова інструкція» фактично не була визнана Генеральним секретаріатом і Українською Центральною Радою, що викликало конфлікт між ЦР і Тимчасовим урядом.