Історія України Словник-довідник

«Руська Правда»

- звід законів давньоруського права епохи Київської Русі і феодальної роздробленості.

* Початковий текст цього документа був створений за розпорядженням Ярослава Мудрого в 1072 р. і одержав назву «Найдавніша Правда». При синах Ярослава Мудрого і його онукові - Володимирі Мономахові - у текст «Найдавнішої Правди» були внесені доповнення і зміни. Була змінена і назва документа. Він став називатися «Руською Правдою». «Руська Правда» узаконювала феодальні відносини, соціальну і майнову нерівність. Власність феодалів, їхнє життя, здоров'я, а також життя їхніх слуг захищалися законами. За порушення цих законів селяни-общинники мали сплатити штраф або відшкодувати збитки. У XII - XIV ст. покарання ужорсточилися, феодальна залежність селян посилилася, зросла роль князівського суду, збільшилися штрафи. У XV ст. у «Руській Правді» з'явилися статути про порядок спадкування і судочинства (залучення свідків, перевірка їхніх свідчень).

Норми «Руської Правди» у Російській державі діяли до 1497 р. (до введення нового зводу законів - Судебника), а на територіях України, що з XIV ст. знаходилися в складі Великого князівства Литовського, діяли закони, створені на основі «Руської Правди».