Історія України Словник-довідник

Рішительні пункти 1728 р.

- відповідь російського царя гетьману Д. Апостолу на його прохання визначити права Гетьманщини.

* Рішительні пункти підкоряли гетьмана у військових справах генерал-фельдмаршалу Голіцину, позбавляли гетьмана права вести міжнародне листування, визначали порядок виборів гетьмана - за згодою царя; призначення генеральної старшини і полковників - за указом царя.