Історія України Словник-довідник

Радянсько-німецький «договір про дружбу і кордон»

- договір, підписаний 28 вересня 1939 р. СРСР і Німеччиною.

* Договір передбачав встановлення демаркаційної (розмежувальної) лінії між німецькими і радянськими арміями відповідно до секретного додаткового протоколу до Пакту про ненапад і секретного додаткового протоколу до «договору про дружбу і кордон», в якому в сферу інтересів СРСР включалася Литовська держава (крім південно-західних районів), а в сферу інтересів Німеччини - Люблінське воєводство і частина Варшавського воєводства. При цьому обидві сторони виходили з того, що в зв'язку з поразкою у війні з Німеччиною Польська держава фактично припинила існування.