Історія України Словник-довідник

Ординації 1638 р.

- документ, прийнятий польським сеймом.

* Ординації не задовольнили вимог козаків про припинення гноблення українського народу, навпаки, вони містили положення, що посилювали владу Речі Посполитої над українськими землями. Ліквідувалося право козаків обирати старшину і мати козацький суд. Замість гетьмана козацьке військо мав очолити польський комісар, якого призначав би сейм. Реєстрове військо зменшувалося до 6 тисяч чоловік та ін.