Історія України Словник-довідник

Люблінська унія

- угода про об'єднання Польщі і Великого князівства Литовського в одну федеративну державу - Річ Посполиту.

* Люблінська унія була затверджена на спільному сеймі польських і литовських феодалів, що відбувся у 1569 р. у м. Люблін, і на роздільних польському і литовському сеймах. Відповідно до унії в Литві і Польщі встановлювався однаковий державний устрій, єдина грошова система. Литва зберігала своє законодавство, суд, скарбницю, військо, окремі адміністративні посади. Офіційною мовою залишилася російська (білоруська). Главою Речі Посполитої був король, який обирався спільним сеймом польських і литовських феодалів. Люблінська унія передбачала приєднання до Польщі українських земель (Волинь, Підляшшя, Брацлавщина, Поділля, Київщина).