Історія України Словник-довідник

Кревська Унія

- угода, укладена між королевою Польщі Ядвігою і великим литовським князем Ягайлом в 1385 р.

* Відповідно до Кревської унії Ягайла став королем Польщі (Ядвіга взяла з ним шлюб), у Великому князівстві Литовському ввели католицьку віру. Велике князівство Литовське об'єднувалося з Польщею в одну державу. Кревська унія не мала широкої підтримки у населення і спровокувала міжусобні війни: спочатку Ягайла з його двоюрідним братом Вітовтом, потому, після їхньої смерті, - між родичами.