Історія України Словник-довідник

Конституція УРСР 1937 р.

- друга конституція УРСР, розроблена на основі Конституції СРСР 1936 р. і затверджена Надзвичайним XIV Всеукраїнським з'їздом Рад ЗО січня 1937 р.

* Відповідно до Конституції 1937 р. була введена нова назва республіки - Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР). Конституція УРСР декларувала демократичні права, добровільність об'єднання України з іншими республіками в Радянський Союз. Вищим органом державної влади стала Верховна Рада, а в період між сесіями - президія. Вищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади оголошувалася Рада народних комісарів (РНК). Конституція УРСР 1937 р. була чинною до 1978 р.