Історія України Словник-довідник

«Книги буття українського народу»

- програмний документ Кирило-Мефодіївського братства, написаний у 1846 р. М. Костомаровим.

* «Книги буття українського народу» складаються з 109 статей, у яких викладені основні події всесвітньої та української історії, поставлені завдання ліквідації кріпацтва, самодержавства, створення демократичної держави - Слов'янської федерації, куди увійдуть Україна, Росія, Польща, Чехія, Сербія, Болгарія.