Історія України Словник-довідник

Глухівські статті 1669 р.

- українсько-російський договір, укладений у 1669 р. гетьманом Д. Многогрішним з російським урядом.

* Глухівські статті декларували права Гетьманщини на основі Березневих статей 1654 р. (тобто Московські статті 1665 р. скасовувалися). Відповідно до Глухівських статей обмежувалися права царських воєвод, вони не повинні були втручатися в адміністративні і судові справи Гетьманщини. Розміщення воєвод з російськими військами обмежувалося Києвом, Переяславом, Ніжином, Черніговом, Остром. Податки, зібрані з населення, було дозволено зберігати в гетьманській скарбниці; відновлювалося право гетьмана відряджати своїх представників на дипломатичні переговори, які стосувалися України. Була визначена чисельність козацького реєстру - ЗО тис. чоловік, гетьман одержав право мати наймане військо чисельністю 1 тис. чоловік тощо.