Історія України Словник-довідник

Батуринські статті 1663 р.

- українсько-російський договір, укладений гетьманом Лівобережної України І. Брюховецьким з урядом Росії в 1663 р.

* Батуринські статті підтверджували Березневі статті 1654 р., але мали додаткові пункти: гетьманська адміністрація зобов'язувалася забезпечувати провіантом російські війська в Україні, повернути російським поміщикам кріпаків-втікачів; українським купцям заборонялося ввозити і продавати в Росії горілку і тютюн. У 1665 р. Батуринські статті були замінені Московськими статтями 1665 р.