Історія України Словник-довідник

Федоров Іван (Іван Федоров Москвитін)

(1510 - 1583 рр.)

- засновник друкарства в Росії і Україні.

* Створив так званий стародрукований шрифт на основі московського напівуставного письма середини XVI ст. У 1563 - 1564 рр. Федоров разом з Петром Мстиславцем видав першу російську друковану книгу - «Апостол», провівши попередньо велику текстологічну і редакторську роботу. У 1566 р. Федорову довелося залишити Росію, він переїхав у Литву. Федоров заснував друкарні в м. Заблудові (у маєтку гетьмана Г. Хоткевича), у Львові, в Острозі (у маєтку князя К. Острозького).

В Україні, у друкарнях, заснованих у Львові та Острозі, були надруковані книги «Апостол», «Буквар», «Острозька Біблія» та інші. Після смерті І. Федорова друкарську справу в Україні продовжили його послідовники П. Беринда, Т. Земка, Є. Плетенецький та ін.