Історія України Словник-довідник

Глобалізація

- складний і суперечливий процес, що почався в середині 90-х років XX ст., триває дотепер і охопив економіку, політику, культуру країн світу, сприяючи формуванню цілісної світової економічної, політичної, соціокультурної системи, в якій лідирують США і розвинені країни.