Історія України Словник-довідник

Гласність

- внутрішня політика, що проводилася керівництвом СРСР у період переходу від тоталітарного суспільства до демократичного, найважливішими рисами якої є такі: відносна відкритість і правдивість у діяльності державних і громадських організацій; часткова свобода слова та інформації; створення умов для активної участі громадян у вирішенні внутрішньополітичних питань; врахування громадської думки; відмовлення від ідеологічного тиску на суспільство, переслідувань за переконання і висловлені думки і судження.