Історія України Словник-довідник

Гетьман

- 1. Командувач військом реєстрових козаків. 2. Глава Української держави - Гетьманщини. 3. Командувач військом в Чехії, Польщі, Молдавії, Литві у XV - XVIII ст. 4. Керівник повстань українських козаків і селян у XV - XVIII ст. 5. Глава Української Держави.

Гетьманщина (Військо Запорізьке)

- 1. Усталена в науковій літературі назва Української національної держави, відродженої в роки Національно-визвольної війни 1648 - 1657 рр. та існувавшої до 1782 р. Офіційна назва держави – Військо Запорізьке.

* На чолі Гетьманщини стояв гетьман. Гетьманщина поділялася на полки і сотні, на чолі яких стояли полковники і сотники.

Спочатку Гетьманщина була формально залежною від Речі Посполитої, її території обмежувалися Київським, Чернігівським, Брацлавським воєводствами.

Після Переяславської ради і укладення українсько-російського договору 1654 р. (див. Березневі статті) Гетьманщина одержала автономні права в складі Росії, але вони постійно обмежувалися.

У 1663 р. Гетьманщина була розділена (див. Руїна) на Лівобережну (під контролем Росії) і Правобережну (під контролем Речі Посполитої). Розділ закріпило Андрусівське перемир'я 1667 р.

Козацький полковий устрій на Правобережжі був ліквідований у 1714 р. На Лівобережжі Гетьманщина існувала до 1764 р. і була ліквідована царським урядом. У 1782 р. був ліквідований і полковий устрій Лівобережжя, замість полків були створені три намісництва - Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське.

2. Назва політичного режиму, що існував в Україні з квітня до грудня 1918 р. під керівництвом гетьмана П. Скоропадського.