Історія України Словник-довідник

Генерал-губернаторство

- адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії з 1775 до 1917 р.

* Генерал-губернаторство включало одну або декілька губерній. Управління генерал- губернаторством здійснював генерал-губернатор - вищий чиновник місцевої адміністрації. В Лівобережній Україні генерал-губернаторства почали створюватись з 1764 р. після ліквідації Гетьманщини.