Історія України Словник-довідник

Всеросійський ринок

- внутрішній ринок (тобто внутрішній торговий обіг) Російської держави.

* Всеросійський ринок почав утворюватися у XVI - XVII ст. під впливом зростаючих товарно-грошових відносин, зростання ремісничого, мануфактурного виробництва, розвитку торгівлі, ярмарків, міст.