Історія України Словник-довідник

Феодалізм

- суспільний лад, характерними рисами якого були такі:

1) феодальна власність на землю;

2) аграрна (сільськогосподарська) економіка;

3) натуральне господарство;

4) експлуатація залежних селян феодалами - власниками землі.

* Феодалізм існував з кінця V ст. і до середини XVIII ст. у більшості країн світу (і на українських землях). У наступні століття в багатьох державах, у тому числі й в Російській імперії, Австрійській імперії, затвердився капіталізм. Але багато феодальних пережитків збереглося в Російській імперії, Австрійській імперії до кінця XIX - початку XX ст.