Історія України Словник-довідник

Феодали

- панівний клас (стан) феодального суспільства, який має земельні володіння і право експлуатувати селян відповідно до законів (звичая) кожної окремо взятої держави, що змінювалися в різні періоди історії феодального ладу.

* Клас феодалів почав формуватися в країнах Європи з V ст. У східних слов'ян клас феодалів формувався у VI - VII ст. У міру розвитку феодальних відносин клас феодалів ставав численнішим, у ньому з'являлися різні групи феодалів: такі, що одержали земельне володіння через знатне походження або за несення військової служби; крупні феодали і дрібні; світські і духовні (тобто служителі церкви). Історично змінювалися і форми залежності селян від феодалів: селяни могли бути особисто вільними або кріпаками, працювати на панщині, сплачувати оброк. (Див. також Князі; Удільні князі; Магнати; Бояри; Вотчина; Дворяни; Шляхта; Фільварки; Панщина; Оброк; Кріпосне право).