Історія України Словник-довідник

Ультиматум

- у міжнародному праві цей термін означає виражену в дипломатичному документі чи в усній формі категоричну вимогу однієї держави до іншої зайняти в зазначений термін певну позицію з якого-небудь питання, здійснити конкретну дію або виконати інші умови, невиконання яких може спричинити застосування до держави заходів впливу (припинення переговорів, що ведуться, розрив дипломатичних відносин, ембарго, оголошення війни).