Історія України Словник-довідник

Стан

- соціальна (суспільна) група, що володіє закріпленими в законах або звичаї правами та обов'язками, які передаються в спадщину.

* Оформлення станів на українських землях почалося з середини XVI ст. Основними станами були: дворяни, шляхта, духівництво, селяни, купецтво, міщанство, козацтво.

У Російській імперії стани існували до лютого 1917 р. і були скасовані в ході Лютневої буржуазної революції і остаточно ліквідовані після встановлення радянської влади.