Історія України Словник-довідник

Соціалізм

- суспільний лад, при якому немає приватної власності, експлуатації, влада і власність належать народу, матеріальні блага розподіляються за кількістю і якістю праці.

* Теорії побудови соціалізму виникли у XIX ст. Великий внесок у створення цих теорій зробили А. Сен-Симон, ПІ. Фур’є, Р. Оуен, К. Маркс, Ф. Енгельс.

У XX ст. теоретичні основи побудови соціалізму були розроблені більш глибоко і всебічно. Особлива роль у цьому належала В. І. Ульянову (Леніну) - лідеру Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП(б)), який став у 1917 р. вождем соціалістичної революції в Росії і керівником першої у світі соціалістичної держави - СРСР.

Спроби побудувати реальний соціалізм були здійснені в СРСР (1917 - 1991 рр.), країнах Східної Європи (1945 - 1990 рр.), країнах Азії (20-ті - 90-ті роки XX ст. у Китаї, Монголії, В'єтнамі), на Кубі (середина XX - початок XXI ст.). Однак ці спроби не увінчалися успіхом. У ряді соціалістичних країн у 90-ті роки XX ст. почалася соціально-економічна криза, що викликала необхідність проведення цілого ряду реформ, які передбачали відмовлення від основних рис соціалізму (відсутність приватної власності, ринкової економіки, авангардна роль робітничого класу та ін.). (Див. також Комунізм; СРСР; УРСР).