Історія України Словник-довідник

Руїна

- назва періоду історії України з 1658 р. і до середини 80-х років XVII ст.

* В ці роки Україна (особливо Правобережна) була спустошена і розорена воєнними діями, що вели окремі українські гетьмани, борючись за владу, і воєнно-політичним втручанням сусідніх держав: Польщі, Кримського ханства, Туреччини, Росії (Російської держави). В роки Руїни Україна була розділена на Лівобережну і Правобережну, українська державність розпалася.

Воєнно-політичні події за років Руїни:

• У 1657 р. після смерті Б. Хмельницького гетьманом став його син - Ю. Хмельницький, але за місяць він зрікся гетьманства. Гетьманом був обраний І. Виговський за умови, що він передасть гетьманські повноваження Ю. Хмельницькому, як тільки той досягне повноліття, але в жовтні 1657 р. І. Виговський на Козацькій раді в Корсуні став гетьманом без обмежень.

• У 1658 р. проти І. Виговського почалося повстання. І. Виговський підписав з Польщею Гадяцький договір. Росія почала надавати військову допомогу супротивникам І. Виговського. Кримське ханство дало згоду на військову допомогу І. Виговському.

• У 1659 р. війська І. Виговського здобули перемогу над військами Росії в битві під Конотопом. Але повстання проти І. Виговського тривало, і він зрікся гетьманства.

На Козацькій раді в Переяславі гетьманом був обраний Ю. Хмельницький. Козаки на чолі з Ю. Хмельницьким присягнули російському царю на умовах, викладених у Переяславських статтях.

• У 1660 р. війська Росії зазнали поразки в боях з Річчю Посполитою.

Ю. Хмельницький уклав з Річчю Посполитою договір, названий Слободищенським трактатом, який затвердила Козацька рада в Корсуні, але не затвердила Козацька рада в Переяславі. На цій раді був обраний наказним гетьманом Я. Сомко. Територія України розділилася на дві частини - Правобережну Україну і Лівобережну Україну. Між Ю. Хмельницьким і Я. Сомком почалася збройна боротьба. Ю. Хмельницького підтримало Кримське ханство.

• У 1662 р. Ю. Хмельницький зрікся гетьманства.

• У 1663 р. на Правобережній Україні гетьманом був обраний П. Тетеря, а на Лівобережній І. Брюховецький. Між ними почалася збройна боротьба за об'єднання України під владою одного гетьмана, яка тривала до 1665 р.. П. Тетерю підтримувала Річ Посполита, І. Брюховецького - Росія. (Див. Московські статті).

• У 1665 р. гетьманом Правобережної України був обраний П. Дорошенко, який прагнув об'єднати Лівобережну і Правобережну Україну в незалежну державу. П. Дорошенка підтримала Туреччина і Кримське ханство.

• У 1667 р. між Росією і Польщею було укладене Андрусівське перемир'я.

• У 1668 р. П. Дорошенко виступив у похід на Лівобережжя проти російських військ у союзі з турками і татарами. Гетьман Лівобережної України І. Брюховецький був убитий, російські війська вигнані з Лівобережжя. П. Дорошенко був обраний гетьманом всієї України. Однак цього не визнали запорожці.

• У 1669 р. проти П. Дорошенка спалахують повстання запорожців. П. Дорошенко приймає рішення про турецький протекторат (тобто заступництво), що ставило Україну в залежність від Туреччини. Це викликало невдоволення частини козаків, почалося повстання. Повсталі вибрали гетьманом М. Ханенка. Між прихильниками і противниками П. Дорошенка відбувалися жорстокі бої. У цей час на Лівобережній Україні гетьманом обраний Д. Многогрішний (у 1668 р.), якому вдалося зупинити збройну боротьбу на Лівобережжі. У 1669 р. Д. Многогрішний уклав з Росією договір (Глухівські статті).

• У 1670 - 1672 рр. між гетьманом М. Ханенком (його підтримала Річ Посполита) і гетьманом П. Дорошенком (на його боці виступила Туреччина) йшла війна. У 1672 р. Польща і Туреччина підписали Бучацький мир. Авторитет П. Дорошенка різко упав. У цей час на Лівобережжі гетьманом обраний І. Самойлович, який підписав договір з Росією (Батуринські статті).

• У 1674 р. військо І. Самойловича розпочало похід на Правобережжя. У поході "брали участь російські війська.

• У 1676 р. І. Самойловича проголошено гетьманом всієї України, військо П. Дорошенка розбите, він зрікається гетьманства. Починається російсько-турецька війна.

• У 1677 р. турецький султан проголошує гетьманом Ю. Хмельницького. Військо Ю. Хмельницького бере участь у Чигиринських походах.

• У 1681 р. Росія і Туреччина підписали Бахчисарайський мирний договір.

• У 1686 р. Росія і Річ Посполита підписали «Вічний мир».