Історія України Словник-довідник

Расизм

- сукупність не підтверджених наукою теорій і практика, в основі яких положення про фізичну і психічну нерівноцінність людських рас, розподіл людей на вищі і нижчі раси, з яких перші (вищі) є єдиними-творцями цивілізації, прогресу, а другі (нижчі) не здатні до прогресу і навіть до засвоєння досягнень цивілізації.

* Расизм почав формуватися ще в рабовласницькому суспільстві.

В XIX ст. з'явилися перші узагальнюючі расистські праці, расизм поширювався в багатьох країнах Європи, США, став виправданням політики расової дискримінації. В XX ст. расизм став офіційною ідеологією фашизму.

В другій половині XX ст. завдяки зусиллям різних міжнародних організацій, боротьбі населення і діяльності урядів багатьох країн світу расизм був кваліфікований як незаконна антигуманна (нелюдська) теорія і практика. Але в різних формах расизм існує і в XXI ст. В ряді країн расизм заборонений конституціями (в тому числі і в Україні).