Історія України Словник-довідник

Промисловий переворот

- економічні і соціальні зміни, найважливішими серед яких є перехід від мануфактур, заснованих на ручній праці, до фабрик, оснащених машинним устаткуванням; формування класу робітників і буржуазії (капіталістів).

* Першою країною, де відбувся промисловий переворот, була Великобританія (ХVIII ст.). У XIX ст. промисловий переворот завершився в США, Франції. У ряді країн промисловий переворот здійснився тільки частково, не. ліквідувавши усі феодальні відносини, що сприяло збереженню економічної відсталості. Такою країною була і Російська імперія, в якій промисловий переворот почався у 20 - 30-ті роки XIX ст. і не завершився до 1917 р., що став датою буржуазної революції, соціалістичної революції, краху імперії.

Завершення промислового перевороту в колишній Російській імперії (на її території в 1922 р. утворилася нова держава - СРСР) відбулося в роки індустріалізації. На українських землях, що знаходилися в складі Австро-Угорщини, промисловий переворот почався у 60 - 70-ті роки XIX ст. і так само не завершився до початку XX ст.