Історія України Словник-довідник

Постіндустріальне суспільство

- суспільство, в якому на основі нових технологій (переважно мікроелектроніки) відбувається різке збільшення випуску продукції, здійснюється перехід від товаровиробної до обслуговуючої економіки, вводяться елементи планування і контролю над технологічними змінами, зростає чисельність зайнятих у сфері послуг, посилюється роль вчених і працівників-професіоналів, підвищується культура населення.