Історія України Словник-довідник

Первісні людські стада

- умовна назва - людських колективів, в яких жили первісні люди від моменту виділення людини зі світу тварин і до формування родових общин.

* Первісне людське стадо - нестійкий колектив, що створювався і розпадався в залежності від зовнішніх обставин. Члени стада орієнтувалися на тваринні інстинкти, а не на морально-етичні норми (вони ще не були вироблені людьми).