Історія України Словник-довідник

Первісний лад (первіснообщинний)

- спосіб життя людей у давнину від моменту виділення людини зі світу тварин і до появи соціальної (суспільної) нерівності. Приблизні хронологічні рамки первісного ладу: 2-4 млн років тому - середина І тисячоліття до н.е. - VIII ст. н.е.

* При первісному ладі давні (первісні) люди жили невеликими колективами (стадом або родовою общиною), спільно працювали, мали спільне дуже примітивне майно; продуктів праці ледве вистачало для існування; не було гноблення, одних людей іншими.

На території України первісні люди з'явилися близько 1 млн років тому; 150 тис. років тому вони розселилися по всій території України.